Projekts “Ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana dārzeņu audzēšanā augsnes auglības celšanai un efektīvai resursu izmantošanai”

kirbjiAr šī gada februāri Dārzkopības institūtā sadarbībā ar LBLA, LLKC un divām saimniecībām Lielvārdes novadā ir uzsākta demonstrējumu projekta
“Ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana dārzeņu audzēšanā augsnes auglības celšanai un efektīvai resursu izmantošanai (Līguma Nr. LAD 240118/P12) realizācija, iepirkuma “Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana”, identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA ietvarā.

Demonstrējuma mērķis ir praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar
ilgtspējīgiem risinājumiem bioloģiskajā dārzeņu audzēšanā, izmantojot
lauksaimniecības pakalpojumaugu mulčas.

Mērķa sasniegšanai piecu gadu periodā divās saimniecībās Kaibalas pagastā – ZS
„Strautmaņi” un IK Lienas Mucenieces saimniecībā, tiks ierīkoti demonstrējumi, kur
tiks audzēti ķirbjaugi, kāpostaugi un sviesta pupiņas, izmantojot lauksaimniecības
pakalpojumaugu mulču. Turklāt ZS „Strautmaņi” tiks izveidota un demonstrēta
ilgtspējīga augu seka dārzeņu audzēšanai, izmantojot lauksaimniecības
pakalpojumaugus augsnes auglības saglabāšanai un uzlabošanai. Demonstrējuma
metodisko plānojumu izstrādās un vadīs Dārzkopības institūta vadošā pētniece Līga
Lepse sadarbībā ar LLKC vecāko speciālistu Māri Narvilu.

Katru gadu vismaz reizi gadā saimniecībās tiks organizēta lauka diena, kuras laikā objektos būs pieejami aplūkošanai demonstrējuma varianti. Demonstrējuma nobeigumā (2022. gadā) tiks organizēts publisks seminārs, kurā iepazīstinās ar demonstrējuma rezultātiem.

Projekta realizācijas laiks: 2018.-2022.g.

Par demonstrējuma publicitātes pasākumiem atbildīga LBLA.

 

Picture1

Comments are closed.