Projekts “Pākšaugu, t.sk., Latvijā netradicionālu sugu un šķirņu demonstrējums bioloģiskās saimniekošanas apstākļos”

pupasAr 2018. gada martu Agroresursu un ekonomikas institūts sadarbībā ar LBLA ir uzsācis demonstrējumu projekta “Pākšaugu, t.sk., Latvijā netradicionālu sugu un šķirņu demonstrējums bioloģiskās saimniekošanas apstākļos” realizāciju, iepirkuma “Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana”, identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA ietvarā. Projekta īstenošanas laiks 2018. – 2022. gads.

Demonstrējuma mērķis ir praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvām pākšaugu šķirnēm, novērtēt ražību, konkurētspēju ar nezālēm, ražas atbilstību izmantošanas veida prasībām, izmantošanas veidam, salīdzinot tās ar šobrīd plašāk audzētām šķirnēm.

Vismaz reizi gadā tiks organizēta lauka dienas trīs reģionos – AREI Stendes PC, Priekuļu PC un SIA Latgales Lauksaimniecības Zinātnes centrā, kuras laikā demonstrējuma objektā vietā būs pieejami aplūkošanai plānotie demonstrējuma varianti.

Projekta partneri – SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs”, ZS “Krikši”, biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Demonstrējuma noslēgumā (2021. gadā) tiks organizēts publisks seminārs, kurā interesenti un mērķauditorija tiks iepazīstināti ar demonstrējuma rezultātiem.

Informācija par demonstrējumu tiks ievietota AREI, LLKC, LBLA mājaslapās (www.arei.lv; llkc.lv; www.lbla.lv).

 

ES atbalsts

Comments are closed.