Radīta jauna platforma zināšanu apmaiņai bioloģiskās lauksaimniecības jomā

????????????????????????Lai veicinātu zināšanu apmaiņu starp bioloģiskajiem lauksaimniekiem, zinātniekiem un speciālistiem Eiropas līmenī, radīta jauna interneta platfroma http://farmknowledge.org/ Platformas mērķis ir uzlabot bioloģisko produktu kvalitāti un bioloģisko saimniecību ražīgumu, vairojot lauksaimnieku un speciālistu zināšanas un pieredzes apmaiņu par efektīvām bioloģiskās saimniekošanas metodēm.

Šajā platformā pieejamā informācija sadalīta piecās tēmās – augsnes kvalitāte un auglība, barības  vielu nodrošināšana, kaitēkļu un slimību kontrole, nezāļu apkarošana un metodes atsevišķu kultūraugu audzēšanai. Ikviens interesents var dalīties savā pieredzē, diskutēt un uzdod jautājumus citiem platformas lietotājiem. Arī pašiem lietotājiem ir iespēja ieteikt praktiskus risinājumus kādā no piedāvātajām tēmām.

Platformā ievietotā informācija ir veidota tā, lai būtu viegli uztverama praktiķiem, jo bieži vien pieejamie pētījumi bioloģiskās lauksaimniecībās jomā ir sarakstīti pārāk sarežģītā zinātniskā valodā. Izmantojot atslēgvārdus, platformā pieejamo informāciju var meklēt 10 valodās, tai skaitā arī latviešu valodā, taču, lai iepazītos ar detalizētāku informāciju būs nepieciešamas arī citu valodu zināšanas. Lai mazinātu valodas barjeru, platformā piedāvātie risinājumi izteikti lakoniskā veidā, papildinot tos ar shematiskiem attēliem, fotogrāfijām un video.

 

Daži piedāvāto risinājumu piemēri no platformas:

Nezāļu apkarošana rugājos:
http://farmknowledge.org/index.php/search-for-ok-tools?v=30992

Piemērotu segkultūru un zaļo mulču izvēles rīks:
http://farmknowledge.org/index.php/search-for-ok-tools?v=30563

Segkultūras bioloģiskajā lauksaimniecībā – dāņu labā prakse:
http://farmknowledge.org/index.php/search-for-ok-tools?v=31051

Ar gaisu bagātinātas komposta tējas izmantošana mēslošanai un augsnes bioloģijas uzlabošanai:
http://farmknowledge.org/index.php/search-for-ok-tools?v=31042

Platforma darbojas neilgu laiku un vēl tiek papildināta ar informāciju. Tā ir izveidota OK-Net Arable projekta ietvaros (www.ok-net-arable.eu), kuru koordinē IFOAM EU (Starptautiskā bioloģiskās lauksaimniecības kustība ES) un tajā piedalās 17 organizācijas no 12 Eiropas valstīm.

 

Šis projekts tiek finansēts no ES finansēšanas instrumenta pētniecībai un inovācijai “Apvārsnis 2020” saskaņā ar granta līgumu nr.652654. Šajā zināšanu platformā sniegtā informācija atspoguļo autoru viedokli. Pētniecības izpildaģentūra nav atbildīga par ietvertās informācijas jebkāda veida izmantošanu.

Comments are closed.