Sausuma radīto postījumu dēļ ES fondu finansējuma saņēmējiem un projektu realizētājiem nepiemēros soda sankcijas

495474990Zemkopības ministrija ir saņēmusi informāciju no lauksaimniekiem par pārmērīgo ilgstošā sausuma ietekmi un to, ka ir nepieciešams izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā.

 

Zemkopības ministrija, operatīvi izvērtējot  normatīvos aktus, informē, ka saistībā ar ES fondu atbalsta maksājumiem un Lauku attīstības programmas (LAP) atbalstītajiem projektiem jau šobrīd ir iespējamas atkāpes nosacījumu izpildē, nepiemērojot sankcijas un atbalsta samazināšanu vai tā atmaksu. ES regula un MK noteikumi nosaka, ka sausuma radīto šī brīža situāciju Latvija ir tiesīga pielīdzināt ārkārtējai situācijai, jo tā būtiski ietekmē daudzu lauku saimniecību darbību. Regulā arī noteikts, ka nelabvēlīgie klimatiskie apstākļi ir arī ārkārtīgs sausums, ko var pielīdzināt dabas katastrofai.

Tādējādi, ja ES fondu atbalsta līdzekļu saņēmēji un LAP projektu realizētāji ilgstošā sausuma izraisīto seku dēļ šobrīd nevar sasniegt izvirzītās ES prasības, Lauku atbalsta dienests (LAD) soda sankcijas viņiem nepiemēros.

LAD vērš lauksaimnieku uzmanību!

Lauksaimniekiem individuālus iesniegumus dienestam šobrīd nav jāraksta. Dienests kontroles laikā fiksēs situāciju un, ja būs redzams, ka kultūraugs ir sēts un kopts, tad uzskatīs, ka platība ir atbilstoša maksājumu saņemšanai.

Lauksaimniekam par deklarētājiem iesētajiem un šobrīd slikti sadīgušajiem/ izaugušajiem kultūraugiem kods nav jāmaina uz papuvi vai citu kultūrauga kodu, jo tādā gadījumā var pazaudēt specifiskos ar konkrēto kultūru saistītos maksājumus (saistītais atbalsts, bioloģiskais atbalsts).

Ja tomēr platība tiek sadiskota vai aparta, tad šādos gadījumos nepieciešams veikt izmaiņas – deklarētais kultūraugs jāmaina uz papuvi. Ja viens kultūraugs tiek iearts vai sadiskots un tā vietā tiek iesēts kāds cits (piemēram mistrs zaļbarībai), tad jādeklarē jaunais kultūraugs. Ja sēšana notiek pēc 25. jūnija, tad jādeklarē faktiskais kultūrauga kods, atbilstoši tam, kas tiks iesēts. Izmaiņas jāveic Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Dienests pamatkontroles uzsāks jūlija sākumā.

 

 

Avots: Lauku atbalsta dienests

Comments are closed.