Seminārs “Bioekonomikas sektora ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā”

IMG_1496Latvijas Lauksaimniecības universitātes Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centrs aicina uz semināru “Bioekonomikas sektora ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā”.

Seminārs notiks 2019. gada 1. februārī no plkst. 10:00 līdz 15:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes 293. auditorijā.

Programma:

9:30 – 10:00 Reģistrēšanās;

10:00 – 10:20 Augsnes kā bioekonomikas pamatresurss. Kristīne Sirmā, Zemkopības ministrija;

10:20 – 10:40 Bioekonomikas slodzes vidē. Dr. Jānis Brizga, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas zemes zinātņu fakultāte;

10:40 – 11:00 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes agroķīmisko īpašību rādītāji un to izmaiņu tendences. Skaidrīte Rulle, Valsts augu aizsardzības dienests;

11:00 – 11:20 Humusvielu izmantošana bioloģiskajā un integrētajā lauksaimniecībā, to ietekme uz augu augtspēju, ražību un saimniekošanas ekonomiskais ieguvums. Vivita Vīksniņa, Latvijas Humusvielu institūts;

11:20 – 11:40 GPP4Growth projekta secinājumi un priekšlikumi valsts zaļā publiskā iepirkuma atbalstam. Artūrs Penčura, Zemgales plānošanas reģions, projektu vadītājs;

11:40 – 12:00 Valsts līdzdalība bioekonomikas veidošanā: Norvēģijas un Zviedrijas pieredze. Andrejs Domkins, SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”;

12:00 – 12:40 Kafijas pauze;

12:40 – 14:00 Diskusijas tēma: Inovācijas un lauku teritorijas. Eiropas sasniegumi un Latvijas iespējas.

Individuālās diskusijas – līdz 15:00 …

 

Darba valoda: latviešu;
Kontaktpersona: Dr.sc. admin. Daina Vasiļevska;
Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centra vadītāja
E-pasts: [email protected]

 

 

Avots: Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Comments are closed.