Seminārs “Knowledge Transfer and Generation of Innovation in and for the Organic Sector”

Latvijas- Igaunijas pārrobežu projekts „Baltorgpotato”, Nr. EU 38846
Seminārs „Knowledge Transfer and Generation of Innovation in and for the Organic Sector”
Cēsīs, 2012.gada 8.-9.maijā

Šī gada 8.un 9.maijā Cēsīs Latvijas- Igaunijas pārrobežu projekta „Baltorgpotato”, Nr. EU 38846 ietvaros tika rīkots seminārs, kurā kā galvenie lektori piedalījās IFOAM EU group prezidents Kristofers Stoups un direktors Marks Shluters. Semināra galvenais organizators, kā arī projekta vadošais partneris ir SIA „Aloja-Starkelsen”.

Estonia-Latvia

Pirmajā dienā (8.maijā) semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar bioloģiskās lauksaimniecības principiem, bioloģiskās lauksaimniecības attīstību Igaunijā, Latvijā un Eiropā. Tika stāstīts arī par Somijas pieredzi attiecībā uz bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas eksportu, šī brīža spēkā esošo likumdošanu attiecībā uz bioloģisko lauksaimniecību un tās ietekmēšanas iespējām ES līmenī.

Dienas centrālais notikums bija paneļa diskusija, kuru vadīja IFOAM EU group direktors Marko Schluters. Tajā piedalījās IFOAM EU group prezidents Kristofers Stoups, Latvijas Bioloģiskās asociācijas valdes locekle Mairita Blūma, Igaunijas Bioloģiskās asociācijas pārstāve Merita Mikka un SIA „Aloja-Starkelsen” ģenerāldirektors Jānis Garančs.

Visi diskusijas dalībnieki atzina to, ka bioloģiskajai lauksaimniecībai jāieņem būtiska loma Kopējās lauksaimniecības politikā 2014.-2020.gadam. Tāpat vairākkārt izskanēja viedoklis, ka bioloģiskā lauksaimniecība ir ilgtspējīgas lauksaimniecības politikas pamats.

Semināra otrajā dienā uzsvars tika likts uz saimniekošanas praktisko pusi- attiecīgiem bioloģiskās lauksaimniecības regulas nosacījumiem, šī brīža atklājumiem bioloģisko kartupeļu
kaitēkļu un slimību apkarošanas jomā. Par vienu no interesantākajām dalībnieki atzina Mikko Rahtola prezentāciju par šī brīža jaunākajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem un tehnikas aprīkojuma izmantošanas iespējām bioloģisko kartupeļu audzēšanā.

Dienas otrajā daļā dalībnieki izveidoja 3 darba grupas, kurās tika apspriests, kādas inovācijas, apmācības un metodes būtu nepieciešamas un reāli izmantojamas bioloģisko kartupeļu audzēšanas paplašināšanai Baltijas reģionā (Galvenokārt Latvijā un Igaunijā).

Kā pozitīvās iespējas tika minētas salīdzinoši lielās pieejamās platības, izdevīga atrašanās vieta eksportam uz ES un trešajām valstīm, tīra vide u.c. Kā trūkumi tika minēta salīdzinoši zemā tehnoloģiju attīstība, sēklas materiāla pieejamība un kvalitāte, tāpat arī problēmas ar kaitēkļu un slimību apkarošanu.

Kopumā gan dalībnieki, gan lektori semināru novērtēja kā ļoti kvalitatīvu un noderīgu. Tāpat tika izteikta vēlēšanās biežāk veidot pasākumus, kuros būtu iespējams apmainīties ar jaunāko informāciju, pieredzi un zināšanām ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā līmenī.

Semināra programma un prezentācijas materiāli pieejami internetā: ŠEIT

Comments are closed.