Sēsim daudzveidību! Sadarbības iespējas sēklu daudzveidības likumdošanas veicināšanai

Mature man planting seeds, close-upLatvijas permakultūras biedrība (LPB) sadarbībā ar Dānijas sēklu glabātāju apvienību (DSG), Lietuvas dabīgās lauksaimniecības institūtu un Igaunijas sēklu daudzveidības biedrību “Maadjas” 2019. gada 30. maijā Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Izstāžu zālē aicina uz diskusiju  “Sēsim daudzveidību! Sadarbības iespējas sēklu daudzveidības likumdošanas veicināšanai”.

Bioloģiskā daudzveidība ir veselīgas vides un ilgtspējīgas lauksaimniecības pamatā. Sēklu un šķirņu daudzveidība ļauj augiem pielāgoties dažādiem augšanas apstākļiem, kā arī klimata pārmaiņām. Taču pasaules lauksaimniecības tendences apdraud lauksaimniecības ģenētisko, šķirņu un sugu daudzveidību un ierobežo mazo zemkopju un dārzkopju iespējas.

2011. gadā pirmo reizi kā sēklu lolotāju domu biedru grupa rīkojām semināru “Sēsim nākotni!”, kura ietvaros izveidojām sadarbību ar Latvijas Ģenētisko resursu centru, zinātniskiem institūtiem un citām iestādēm daudzveidības veicināšanai. Kopš tā laika ir nodibināta pirmā sēklu bibliotēka Ikšķiles brīvajā skolā un ik gadu tiek rīkota sēklu apmaiņa, kā arī šī tēma tiek popularizēta presē. Kopš 2017. gada Latvijas Permakultūras biedrība darbojas Nordplus projektā “Audzēsim sēklu audzētājus” sadarbībā ar Dānijas sēklu glabātāju apvienību, Lietuvas dabīgās lauksaimniecības institūtu un Igaunijas sēklu daudzveidības biedrību “Maadjas”.

Nordplus projekta ietvaros plānojam arī semināru par daudzveidību veicinošas likumdošanas radīšanas iespējām. Vēlamies atskatīties un izvērtēt padarīto un kopīgi izvirzīt tālākās rīcības prioritātes.

Semināra mērķi ir:

 • identificēt veiksmes, trūkumus un iespējas daudzveidības veicinošā likumdošanā;
 • veicināt sabiedrības un ekspertu plašāku sadarbību likumdošanas veidošanā;
 • ierosināt reģionālu sadarbību sēklu likumdošanas jautājumos;
 • radīt iespējas, it sevišķi mazajiem audzētājiem, piedalīties sēklu un šķirņu saglabāšanā un daudzveidības veicināšanā.

Seminārā ar savu pieredzi daudzveidības saglabāšanā un likumdošanas izmaiņu panākšanā dalīsies Dānijas sēklu glabātāju apvienības eksperte Vivi Logan. Ar saviem ieskatiem un iecerēm dalīsies arī Lietuvas dabīgās lauksaimniecības institūta un Igaunijas sēklu daudzveidības biedrības “Maadjas” pārstāvji.

Seminārā aicinām piedalīties iesaistītos ekspertus, zemkopjus, dārzniekus, sēklu lolotājus un visus interesentus.

Dalību lūdzam pieteikt šeit: https://ej.uz/Sesim_daudzveidibu

 

PROGRAMMA

Reģistrācija (9.00-10.00)

Ievads un iepazīšanās (10.00-10.20) – Guntra Aistara, LPB

 • Latvijas permakultūras biedrības loma sēklu lološanā un ekoloģisku pārmaiņu veicināšanā – Elgars Felcis, LPB
 • Latvijas līdzšinējā pieredze: sēklu bibliotēka, sēklu apmaiņas – Sandra Stabinge, LPB
 • Nordplus projekta pārskats un ieceres – Ilze Mežniece, LPB

 

Ģenētisko resursu saglabāšana – Sandra Stabinge, LPB (10.20-11.00)

 • Kāpēc daudzveidība? Kāpēc glabāt sēklas? Dānijas sēklu glabātāju pieredze – Vivi Logan, DSG
 • Latvijas augu ģenētiskie resursi un in situ saglabāšanas sadarbības iespējas – Agnese Gailīte, Ģenētisko resursu centrs
 • Igaunijas un Somijas ģenētisko resursu saglabāšanas pieredze – Annika Michelson, Maadjas

 

Sēklu likumdošana (11.00-11.45) – Ilze Mežniece, LPB

 • Latvijas sēklu likumdošana – Laura Laizāne, Zemkopības Ministrija
 • Lietuvas pieredze likumdošanas pārskatīšanā – Gražvydas Jegelevicius, Lietuvas dabīgās lauksaimniecības institūts
 • Dānijas pieredze likumdošanas pārskatīšanā – Vivi Logan, DSG
 • Eiropas un Latvijas sēklu lolotāju ieceres – Guntra Aistara, Daina Mūrniece, Ilze Mežniece, LPB

Kafija un uzkodas (11.45-12.15

Paneļdiskusijas: nozaru pieredze, šķēršļi un sadarbības iespējas

 • Dārzeņu šķirņu kolekcionāru sēklas – izplatīšana, pieredze (12.15-13.15) – Guntra Aistara, LPB
  • Sēklu un šķirņu aprites likuma un dārzeņu noteikumu prasības attiecībā uz kolekcionāriem – Laura Laizāne, Zemkopības ministrija
  • Kolekcionāru šķirņu definīcija un tās vērtība – Līga Lepse, Pūres DIS
  • Kolekcionāru pieredze – Elga Bražūne, Sarma Žarčinska, Klubs Tomāts
  • Diskusija par dārzeņu kolekcionāru šķirnes regulējumu un nākotnes iespējām
 • Jaunā bioloģiskās lauksaimniecības regula – iespējas, riski un Latvijai vēlamās rīcības (13.15-14.30) – Daina Mūrniece, LPB
  • Jaunā ES bioloģiskās lauksaimniecības regula – Līga Drozdovska, Everita Kalvāne, Zemkopības ministrija
  • Eiropas sabiedrisko organizāciju diskusijas par jauno bioloģiskās lauksaimniecības regulu – Daina Mūrniece, LPB
  • Pētījumi par miežu populācijām un dalība EK pagaidu eksperimentā par heterogēna materiāla tirdzniecību – Linda Legzdiņa, Agroresursu un ekonomikas institūts
  • Laukaugu selekcija bioloģiskajai lauksaimniecībai – Ilze Skrabule, Agroresursu un ekonomikas institūts
  • Bioloģiskās sēklu audzēšanas nozares vajadzības – Gustavs Norkārklis, Jānis Sietiņsons, LBLA
  • Diskusija par bioloģiskās lauksaimniecības regulas iespējām Latvijā

Kafija un uzkodas  (14.30-15.00)

 • Saglabājamās šķirnes pieredze, trūkumi un iespējas (15.00-16.00) – llze Mežniece, LPB
  • Saglabājamo šķirņu un noteiktos apstākļos audzējamo dārzeņu šķirņu likumdošana – Laura Laizāne, Zemkopības ministrija
  • Saglabājamās sējas kaņepju šķirnes “Adzelvieši” reģistrēšanas pieredze – Iveta Pāvula, SIA Spelta
  • Zirņu un pupu ģenētisko resursu daudzveidības novērtēšanas pieredze – Aina Kokare, Agroresursu un ekonomikas institūts
  • Ģenētisko resursu centra loma saglabājamo šķirņu reģistrācijā –  Agnese Gailīte, Ģenētisko resursu centrs
  • Diskusija par esošo situāciju un iespējamām pārmaiņām

 

Diskusija: nākotnes vīzijas un iespējas likumdošanas jomās (16.00-17.00) – Guntra Aistara, LPB

 • Pieredzes apkopojums
 • Idejas un priekšlikumi pārmaiņām un sadarbībai Latvijai un Baltijas valstīs

 

Noslēgums 17.00

Comments are closed.