Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanai precizē kultūraugu kodu sarakstu

sezonOtrdien, 28. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas kārtību. Izmaiņas noteikumos paredz precizēt kultūraugu kodu sarakstu, saskaņā ar kuru tiek nodrošinātas iespējas dārzeņu, augļu un ogu audzētājiem nodarbināt sezonas laukstrādniekus ar īpaši samazināto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa likmi.

            Grozījumi paredz papildināt noteikumu pielikumā esošo kultūraugu kodu sarakstu ar jauniem kodiem, kā arī koriģēt esošos kodus atbilstoši kārtībai, kādā lauksaimnieki varēs pieteikties vienotajam platību maksājumam saskaņā ar izmaiņām tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem.

Šobrīd jau noteikts, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) nodrošina piekļuvi informācijas sistēmai, ja sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa izmaksātājs vienotā platības maksājuma pieteikumā ir norādījis vismaz vienu no noteikumu pielikumā minētajiem kultūraugu kodiem.

Izmaiņas nosacījumos sagatavotas, lai dārzeņu, augļu un ogu audzētājiem būtu pieejams papildinātais un precizētais kultūraugu saraksts, uz kura pamata, sākot ar 2017. gada 1. aprīli, notiek pieteikšanās sezonas laukstrādnieku reģistrēšanai LAD informācijas sistēmā.

Sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīms būtiski samazina nodokļu slogu tiem cilvēkiem, kas tiek nodarbināti tieši sezonas rakstura darbos augļkoku, ogulāju un dārzeņu audzēšanā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā. Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis ir 15 procentu apmērā no laukstrādnieka nopelnītā atalgojuma.

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 166 “Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai” pieejama MK tīmekļvietnē.

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.