Šogad „Skolas augļa” programmā var piedalīties arī bioloģiskie zemnieki

ec_organic_34Valsts un ES atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs („Skolas auglis”) piešķirs par sadalītajiem svaigiem augļiem – āboliem, bumbieriem, lielogu dzērvenēm – un dārzeņiem – kāpostiem, kolrābjiem, burkāniem un kāļiem – vai šo produktu asortiem. 

Augļu un dārzeņu produktu izdales periods 2014./2015.mācību gadā ir no 2014.gada 3.novembra līdz 2015.gada 27.februārim. Atbalsta periodā skolēni trīs reizes mācību nedēļā saņem augļu vai dārzeņu, vai to asorti porciju.

Augļiem un dārzeņiem jābūt audzētiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu bioloģiskās vai integrētās audzēšanas, uzgabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību, kā arī jābūt transportētiem no to ražošanas un iesaiņošanas vietas līdz skolēniem ne tālāk par 300 km.

2014./2015.mācību gadā noteiktas kompensācijas likmes par vienu 100 g augļu un dārzeņu porciju:

  1. par vienu neiesaiņotu augļu vai dārzeņu porciju 0,14 euro;
  2. par vienu iesaiņotu augļu vai dārzeņu porciju 0,18 euro;
  3. par vienu neiesaiņotu augļu un dārzeņu asorti porciju 0,18 euro;
  4. par vienu iesaiņotu augļu un dārzeņu asorti porciju 0,22 euro.

Piemaksa 0,01 euro apmērā pie minētajām porciju kompensāciju likmēm skolās, kurās skolēnu skaits ir līdz 150 izglītojamajiem, un tās atrodas ārpus pilsētām, kas ir noteiktas saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu (Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils).

Bioloģiskajiem zemniekiem ir vairāki varianti kā piedalīties „Skolas augļa” programmā:

  1. piedāvāt skolām piegādāt iesaiņotu augļu vai dārzeņu, vai to asorti porciju un tādējādi pretendēt uz augstākām kompensācijas likmēm;
  2. piedāvāt skolu ēdnīcām vai ēdināšanas uzņēmumiem piegādāt neiesaiņotus augļus vai dārzeņus vai to asortus.

Aicinām ieinteresētos zemniekus reģistrēties LAD klientu reģistrā kā Atbalsta pretendentiem un iesniegt LAD iesniegumu apstiprinājuma saņemšanai.

Apstiprinātiem atbalsta pretendentiem Lauku atbalsta dienestā līdz 2014.gada 20.septembrim jāiesniedz Iesniegumu dalībai atbalsta programmā kārtējā 2014./2015. mācību gadā (MK 03.08.2010. noteikumu Nr.737 1.1.pielikums).

Vairāk informācija LAD mājas lapā Valsts un ES atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs („Skolas auglis”).

 

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija nepieciešamības gadījumā piedāvā konsultācijas par dalību „Skolas augļa” programmā. Sazinieties ar LBLA Publisko iepirkumu speciālisti Inesi Romānovu, [email protected], mob. 28378038.

Comments are closed.