Šogad vienoto platības maksājumu varēs saņemt kā īstermiņa aizdevumu

 ????????????????13. maijā Koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvās novēršanas vadības grupas uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam sanāksmē atbalstīts Zemkopības ministrijas (ZM) priekšlikums lauksaimniekiem vienoto platības maksājuma avansu piešķirt kā īstermiņa aizdevumu, lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi. Tas lauksaimniecības primāro produktu ražotājiemun lauksaimniekiem stabilizēs naudas plūsmu,kā arīnodrošinās ekonomisko dzīvotspēju un attīstību.ZM ir iesniegusivaldībā Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts atbalsts īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi”.

Noteikumu projektā paredzēts, ka īstermiņa aizdevumu līdz 2020. gada 31. decembrim piešķirs lauksaimniekiemkā deminimis atbalstu vai arī kā saskaņotuvalsts atbalstu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam, ja lauksaimniekam trīs pēdējos fiskālajos gados piešķirtā deminimis atbalsta kopējā summa ir sasniegusi 25 000 eiro.

Īstermiņa aizdevumu aprēķinās no vienotā platības maksājuma avansa apmēra, ņemot vērā šādus noteikumu projekta nosacījumus:1) īstermiņa aizdevuma minimālā summa – 700 eiro; 2) atbalsta likme noteikta 40 eiro par vienotajam platības maksājumam pieteikto hektāru; 3) saskaņotāvalsts atbalsta īstermiņa aizdevuma maksimālā summa – 100 000 eiro.

Plānots, ka pēc noteikumu pieņemšanas iesniegumu īstermiņa aizdevuma saņemšanai, lauksaimnieki varēs Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesniegt no 2020.gada 20.maija līdz 15.augustam.

Aizdevuma atmaksa: LAD ieturēs izmaksāto īstermiņa aizdevuma summu no lauksaimniekam aprēķinātās avansa maksājuma summas vai aprēķinātā gala maksājuma par kārtējā gadā vienotajam platības maksājumam apstiprinātajām platībām.

Plānotais atbalsta saņēmēju skaits – 15,2 tūkstoši lauksaimniecības primāro produktu ražotāju ar kopējo deklarēto platību 1,5  miljoni ha.Īstermiņa aizdevumu kopējā summa: 60 miljoni eiro, kam papildu finansējums no valsts budžeta nav nepieciešams.

 

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.