STC uzsāks 160 stundu profesionālās pilnveides izglītības programmas kursu “Bioloģiskās lauksaimniecības pamati”

EU_ChileSTC mācību centrs aicina pieteikties 160 h profesionālās pilnveides izglītības programmas kursiem “Bioloģiskās lauksaimniecības pamati”. Kursu norises laiks – no 2017. gada 19. decembra līdz 2018. gada 1. maijam (mācības norisināsies reizi nedēļā). Norises vieta – Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu novads.

Nodarbību mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes par bioloģiskās lauksaimniecības:

 • saimniekošanas pamatprincipiem;
 • saistošiem normatīviem aktiem un sertifikācijas procesu;
 • augkopības un lopkopības produkcijas ražošanas, pārstrādes un realizācijas iespējām ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm.

Saturs:

 • Bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi, saistošie normatīvie akti un uzraudzības kontroles kārtība;
 • Augkopības produkcijas ražošana ar bioloģiskās lauksaimniecības metodi;
 • Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšana ar bioloģiskās lauksaimniecības metodi;
 • Bioloģisku produktu pārstrāde;
 • Mārketings zemnieku saimniecībā.

Mērķauditorija:

Bioloģiskie lauksaimnieki, lauksaimnieki, pārtikas mājražotāji, pārstrādes uzņēmumi, citi interesenti:

 • kuri vēlas papildināt zināšanas par bioloģisko lauksaimniecību;
 • kam tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu prasībām (startējot ES projektu konkursos, atbalsta maksājumu saņemšanai utt.).

Sekmīgi pabeidzot kursu klausītājs saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Dalības maksa: 363.00 EUR, t.sk. PVN 21%. (Kursu maksu var maksāt 2 daļās)

Kursiem iespējams pieteikties:

 • personīgi Dārza ielā 12,  Priekuļos, Priekuļu novadā (3.stāvā 308. kabinetā) vai
 • nosūtot aizpildītu pieteikumu elektroniski: [email protected].  Pieteikuma forma ŠEIT

Kontaktinformācija saziņai telefoniski: STC mācību centra administratore tālr. 28810789, 64130009.

 

Avots: STC

Comments are closed.