SUREVEG* – jauna dārzeņu audzēšanas sistēma

20150810_093811Pieprasījums pēc bioloģiski audzētiem dārzeņiem strauji pieaug, bet ir grūti nodrošināms, izmantojot līdz šim pielietotās audzēšanas tehnoloģijas. Šobrīd salīdzinoši reti tiek pievērsta uzmanība augsnes bioloģiskās daudzveidības un auglības jautājumiem. Šo jautājumu risināšanai/uzlabošanai nepieciešams ieviest jaunas saimniekošanas metodes, paņēmienus, jaunus elementus esošā sistēmā.

CORE Organic fonda projekta SUREVEG* ietvaros plānots izstrādāt un ieviest jaunas, intensīvas audzēšanas sistēmas izmantojot jauktos stādījumus (konkrēti, audzēšanu pamīšus slejās vai rindās) un mēslošanas stratēģijas, kas balstītas uz augu izcelsmes mēslošanas līdzekļiem un augsnes ielabotājiem. Projekta mērķis ir uzlabot agroekosistēmas buferspēju, elastību, ilgtspēju un vietējas izcelsmes barības vielu cirkulāru izmantošanu, kā arī oglekļa piesaisti augsnē. Šos mērķus ir plānots sasniegt veicot sekojošas aktivitātes:

  1. ierīkot jauktos dārzeņu stādījumu izmēģinājumus dažādās Eiropas valstīs;
  2. pārbaudīt dažādu pārstrādātu augu izcelsmes mēslošanas līdzekļu un augsnes ielabotāju lietderību bioloģiskajā dārzeņu audzēšanā;
  3. izstrādāt augsto tehnoloģiju iekārtas jaukto stādījumu kopšanai.

Intensīvas un daudzveidīgas audzēšanas tehnoloģijas atbilstoši vietējām vajadzībām tiks izveidotas un pārbaudītas, iesaistot mērķgrupas – zemniekus, patērētājus un izglītības iestādes. Kā viens no projekta iznākumiem ir plānota datu bāzes izveide, kurā tiks apkopotas augu īpašības un ieteikumi to audzēšanā jauktajos stādījumos. Tajā tiks iekļauti sugu izvēles principi, stādījumu shēmu veidi, augsnes mēslošanas līdzekļu un ielabotāju izmantošanas padomi. Turklāt projekta ietvaros plānotas lauku apskates, vietējie un starptautiskie semināri, populārās un zinātniskās publikācijas, kā arī YouTube video.

Kā projekta ieguvums ir plānots arī biopesticīdu un neorganiskās izcelsmes mēslošanas līdzekļu izmantošanas samazinājums. Pozitīva ietekme uz vidi tiek sagaidīta arī ūdens piesārņojuma mazināšanā un augsnes auglības uzlabošanā, kā arī lauku ainavas daudzveidošanā un bioloģiskās daudzveidības palielināšanā, vienlaikus paaugstinot bioloģiski ražotu dārzeņu īpatsvaru. Kā mēslojuma līdzekļus un augsnes ielabotājus ir plānots izmantot augu atliekas, kas iepriekš uzskatītas par atkritumiem, pārvēršot tās resursos. Šis projekts tiek īstenots ES cirkulārās ekonomikas gaismā, kas uzstāda prasību par 30% samazināt fosfora pielietojumu minerālmēslu formā.

Projekts tiek finansēts no H2020 ERA-net, CORE Organic fonda, Eiropas komisijas un LR Zemkopības ministrijas līdzfinansējuma.

Projekta koordinatore: Hanne Lakkenborg Kristensen ([email protected])

Latvijā projekts tiek realizēts Dārzkopības institūtā, laika posmā no 2018. līdz 2020. gadam.

Projekta vadītāja Latvijā: Līga Lepse ([email protected])

Projektā iesaistītās valstis: Dānija, Beļģija, Nīderlande, Itālija, Somija, Spānija un Latvija

*“Dārzeņu audzēšana pamīšus slejās un augu atlieku pārstrādes produktu izmantošana dārzeņu komercražošanā, nodrošinot bioloģisko daudzveidību un efektīvu resursu izmantošanu” (Strip-cropping and recycling of waste for biodiverse and resoURce-Efficient intensive VEGetable production – SUREVEG)

 

Informāciju sagatavoja: Līga Lepse

Comments are closed.