Svarīga informācija dravniekiem

dravnieksValdība 2016.gada 16.februārī apstiprināja grozījumus noteikumos par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un apzīmēšanas kārtību (noteikumos Nr.393). Šie grozījumi paredz medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem izmaiņas informācijas sniegšanā Lauksaimniecības datu centram (LDC) par ganāmpulka stāvokli. 

Turpmāk saskaņā ar grozījumiem medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem LDC būs jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu pēc stāvokļa uz attiecīgā gada 1.maiju un 1.novembri. 

Medus bišu saimju īpašnieki vai turētāji ir jau iesnieguši informāciju par bišu saimju skaitu uz 1.janvāri, jo līdz šim informācija bija jāsniedz par ganāmpulka stāvokli uz gada 1.janvāri un 1.jūliju. Tā kā turpmāk informācija būs jāsniedz par stāvokli uz 1.maiju un uz 1. novembri, tad šogad dravniekiem informāciju iznāks sniegt trīs reizes.

Informācija par bišu saimju skaitu uz 1.jūliju turpmāk, arī šogad, jāsniedz nebūs.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.