Sveicam!

dabaDaba ir vienīgā grāmata, kurai visas lappuses dziļa satura pilnas. J.V.Gēte
Šogad Sulgriežu laikā augstākās izglītības diplomus Latvijas lauksaimniecības universitātē saņem 80 jaunie lauksaimniecības speciālisti.
To skaitā profesionālās augstākās izglītības diplomu un agronoma kvalifikāciju saņem Laura Pružinska no Valkas novada Vijciema pagasta bioloģiskās zemnieku saimniecības „Mazkrieviņi” un Nauris Reinhards no Pārgaujas novada Straupes pagasta bioloģiskās zemnieku saimniecības „Eic ēni”.
Gan Laura, gan Nauris savos diplomdarbos analizēja situāciju un izstrādāja agronomisko un ekonomisko pamatojumu
turpmākai bioloģiskās produkcijas sekmīgai ražošanai savās

saimniecībās.
Bioloģisko lauksaimnieku saime jaunajiem speciālistiem vēl likt lietā iegūtās zināšanas

un ik gadus gūt gandarījumu par viņu kopto tīrumu dāsnumu.

Sagatavoja: Dzidra Kreišmane, LLU Agrobiotehnoloģijas institūta asociētā profesore, Dr.agr.

Comments are closed.