Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim

IMG_8582Šī gada jūlijs un augusta sākums lielā daļā Latvijas ir nesis daudz nokrišņu, kas daļai lauksaimnieku, īpaši lopkopībā iesaistītajiem, ir radījis pamatotas grūtības nopļaut un novākt sienu vai zāles masu lopbarības vajadzībām. Ziņas par siena un skābsiena ieguves grūtībām saņemtas no Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) un arī no pašiem lauksaimniekiem dažādos Latvijas novados, īpaši no lauksaimniekiem Vidzemē un Latgalē.

Šogad, gaidot piemērotus laikapstākļus siena vai skābsiena ieguvei, var rasties situācija, ka daļu zālāju platības nevarēs pagūt nopļaut un novākt līdz 15. augustam. Savukārt 15. augusts ir datums, līdz kuram zālājam jābūt noganītam vai nopļautam un novāktam, ja lauksaimnieks ir pieteicies ES platību maksājumu atbalstam, tai skaitā vienotajam platību maksājumam, zaļināšanas maksājumam, mazo lauksaimnieku shēmas maksājumam, maksājumam par bioloģisko lauksaimniecību, maksājumam par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi.

Ņemot vērā radušos ārkārtas apstākļus, pēc LOSP un daudzu lauksaimnieku ierosinājuma tiem lauksaimniekiem, kuri izmanto zālājus lopbarības vajadzībām, tiek sniegta iespēja nopļaut un novākt līdz šī gada 15. septembrim tos zālājus, kurus biežo nokrišņu un lielā mitruma dēļ nevarēs nopļaut un novākt līdz 15. augustam.

Jāatzīmē, ka aizsargājamiem zālājiem un bioloģiski daudzveidīgajiem zālājiem attiecīgais datums – 15. septembris – jau paredzēts noteikumos.

 

Informācijas avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.