Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15. septembrim

jaunais gadsLaikapstākļi 2017. gada pavasarī un vasarā līdz šim ir bijuši ārpus parastajām normām, kas daļai lauksaimnieku, jo īpaši lopkopībā iesaistītajiem, ir radījuši sarežģījumus nopļaut un novākt sienu vai zāles masu lopbarības vajadzībām.

 

Šogad aprīlī, maijā, jūnijā un jūlijā reģistrētas temperatūras zem mēneša normas, novērotas krasas temperatūras svārstības un uzstādīti vairāki diennakts minimālās temperatūras rekordi. Zemās temperatūras ietekmēja zālāju augšanu (augiem veģetācijas periods ir aizkavējies par 2 līdz 3 nedēļām) un kavēja lauksaimniekiem sākt to nopļaušanu un novākšanu lopbarības vajadzībām jūnija beigās. Jūlijā nokrišņu daudzums bija lielāks nekā citos gados, dažviet Latvijā vienā dienā nolija pat mēneša norma.

“Līdz ar to daudzviet uz zālāju laukiem nav iespējams uzbraukt ar pļaušanas un novākšanas tehniku. Ziņas par grūtībām ar siena un skābsiena ieguvi un lopbarības sagatavošanu ir saņemtas no Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes, biedrības “Latvijas aitu audzētāju asociācijas”, kā arī no lauksaimniekiem dažādos novados. Lauksaimnieki ziņo, ka lielāko daļu no zālāju platībām nevarēs pagūt nopļaut un novākt līdz 15. augustam, lai sagatavotu sienu un skābsienu lopbarības vajadzībām,” situāciju skaidro zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

15. augusts ir noteikts kā datums, līdz kuram zālājam jābūt noganītam vai nopļautam un novāktam, lai pilnā apmērā saņemtu ES platību maksājumus – vienoto platības maksājumu, maksājumu par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb “zaļināšanas” maksājumu, mazo lauksaimnieku shēmas maksājumu, maksājumu par bioloģisko lauksaimniecību, maksājumu par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi.

Ņemot vērā nelabvēlīgos laikapstākļus, lauksaimniekiem, kuri izmanto zālājus lopbarības vajadzībām, arī šogad Zemkopības ministrija ir paredzējusi iespēju līdz 15. septembrim nopļaut un novākt tos zālājus, kurus biežo nokrišņu un lielā mitruma dēļ nebūs iespējams nopļaut un novākt līdz 15. augustam.

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.