Tiks mainīts biškopības gada sākums un atskaišu iesniegšanas termiņi

IMG_9445Saistībā ar izmaiņām ES normatīvajos aktos Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi grozījumu projektu par valsts un ES atbalsta piešķiršanu biškopībai un tā administrēšanu, ko ceturtdien, 12.maijā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē.

Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais noteikumu projekts precizē kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un ES atbalstu biškopībai par Latvijas biškopības programmā noteiktiem pasākumiem. Noteikumu projekts arī precizē termiņus un procedūras informācijas apmaiņai starp Lauku atbalsta dienestu (LAD), atbalsta pretendentu un Zemkopības ministriju.

Pamatojoties uz to, ka ir stājušies spēkā jaunie ES normatīvie akti, noteikumu projekts par vienu mēnesi agrāk pārbīda biškopības gada sākumu, un tas turpmāk ilgs no 1.augusta līdz 31.jūlijam (pašlaik ir no 1.septembra līdz 31.augustam).

Saistībā ar biškopības gada maiņu noteikumu projektā ir mainīts arī pārskata iesūtīšanas termiņš LAD. Turpmāk atbalsta pretendentam pārskats par iepriekšējo gadu būs jāiesūta līdz 5.martam, nevis līdz 5.aprīlim.

Projekts Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību” stāsies spēkā pēc tā akceptēšanas valdībā un publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.