Tukuma novada pārtikas iepirkumā priekšroka bioloģiskajiem

Tukuma_novads_COATukuma novada dome izsludinājusi iepirkuma konkursu pārtikas produktu piegādei deviņām Tukuma novada pašvaldības iestādēm. Saimnieciski visizdevīgākie piedāvājumi tiks vērtēti ne tikai pēc līgumcenas, bet arī pēc pārtikas produktu kvalitātes kā arī videi draudzīgas produktu piegādes un iepakojuma apsaimniekošanas.

Kvalitātes kritērijā maksimālais punktu skaits tiks piešķirts piedāvājumam, kurā ir iekļauti visvairāk pārstrādes produktu, kas ir sertificēti Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā vai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā vai primārās ražošanas produktu, kuri sertificēti kā integrēti vai bioloģiski audzēti.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās: 1) piens un piena produkti; 2) siers un piena pārstrādes saliktie produkti; 3) cūkgaļa, liellopu gaļa. Gaļas pārstrādes produkti; 4) putnu gaļa; 5) olas; 6) zivis kā akvakultūras produkti; 7) biškopības produkti; 8) lauku platībās audzētās dārzeņu un garšaugu kultūras; 9) segtās platībās audzētās dārzeņu un garšaugu kultūras; 10) segtās platībās audzētās dārzeņu un garšaugu kultūras (sēnes); 11) svaigie augļi un ogas; 12) dienvidu reģionu augļi un ogas; 13) saldēti produkti; 14) pārstrādātie dārzeņi; 15) pārstrādātie dārzeņi (kukurūza); 16) pārstrādātie augļi un ogas; 17) graudaugi, pākšaugi un to produkti; 18) maize; 19) konditoreja; 20) bakalejas preces, augu taukvielas un eļļa, ēdienu piedevas un dzērieni; 21) specializētā pārtika un reprezentācijas produkti.

Preču piegādes vietas: 1) Irlavas vidusskola; 2) Irlavas bērnu nams – patversme; 3) Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde „Cīrulītis”; 4) Tukuma internātpamatskola; 5) Dzirciema internātpamatskola; 6) Džūkstes pamatskola; 7) Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”; 8) Tumes vidusskola; 9) Pūres pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”.

Iepirkuma līgums tiks slēgts uz 12 mēnešiem.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām, ievērojot konkursa nolikumā, t. sk. Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības.

Piedalīties konkursā var fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piegādā tirgū piedāvātos produktus.

Konkrētas prasības pretendentiem, tehniskajam un finanšu piedāvājumam, piedāvājuma noformējumam un iesniedzamajiem pretendentu atlases dokumentiem ir atrunāti Nolikumā. Ar Nolikumu, Tehniskajām specifikācijām kā arī pieteikuma formām un līguma projektu var iepazīties Tukuma novada domes mājas lapā Publisko iepirkumu sadaļā: http://www.tukums.lv/lv/tukuma-novada-pasvaldiba/publiskie-iepirkumi

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2014.gada 25.jūlijs līdz plkst. 11:00.

Piedāvājumi jāiesniedz personīgi Tukuma novada Domes Klientu apkalpošanas centrā (ieeja no Šēseles ielas puses), Talsu ielā 4, Tukumā (no pirmdienas līdz ceturtdienai: no plkst. 8.00 – 17.00, piektdien: no 8.00 – 15.45) vai nosūtot pa pastu uz adresi: Tukuma novada Dome, Talsu ielā 4, Tukumā, LV-3101, bet ne vēlāk kā līdz 2014. gada 25. jūlijam plkst. 11.00. Pasta sūtījumiem jābūt nogādātiem šajā punktā minētajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

Ar nolikumu variet iepazīties ŠEIT
Tehniskā specifikācija ŠEIT

Kontaktpersona:
Juridiskās nodaļas iepirkumu speciālists Jānis Lukševics,
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 63107325

 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Tukuma nodaļa piedāvā nepieciešamības gadījumā palīdzību piedāvājuma tehniskā sagatavošanā. Sazinieties ar Gintu Poplugu, t. 63123452, [email protected]

Comments are closed.