Turpinās platību maksājumu izmaksa

Money euro coins and banknotesLauku atbalsta dienests no 16. oktobra ir uzsācis izmaksāt Vienotā platības maksājuma un maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, avansus. Vienotā platības maksājuma (VPM) avansi uz 1. novembri ir izmaksāti vairāk kā 85% klientu. Ir uzsākti arī maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi. Kopumā oktobrī izmaksāta 95 miljoni eiro liela atbalsta summa, kas, salīdzinot ar pagājušā gada oktobra mēnesi, ir palielinājusies par 68%.

VPM avansa maksājuma atlikušo daļu plānots izmaksāt līdz šā gada beigām. No 1. novembra tiks izmaksāts bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta avanss, bet decembrī atbalsta maksājums par zaļināšanu.

Vienotā platību maksājuma finansējums 2017. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 14 procentiem, un provizoriskā atbalsta likme ir aptuveni 68 eiro/ha (avansa maksājumā 70% no likmes, t.i., 47 eiro/ha), kas, aprēķinot gala maksājumu, tiek koriģēta atkarībā no kopējās atbalstam apstiprinātās platības. Maksājuma apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, likmes 2017. gadā ir nemainīgas.

Plašāka informācija par izmaksu grafiku un likmēm ir skatāma dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta likmes un izmaksas termiņi”.

 

 

 

 

 

Avots: Lauku atbalsta dienests

Comments are closed.