Turpmāk bioloģiskie lauksaimnieki VAAD lēmumu par konvencionālas izcelsmes sēklas materiāla izmantošanu saņems elektroniski

sēklasNeskatoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) turpina nodrošināt funkciju izpildi, izsniedzot atļaujas konvencionālas izcelsmes sēklas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Lēmumus par individuālās atļaujas izsniegšanu turpmāk paziņosim, izmantojot elektronisko vidi – lēmumi tiks parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīti uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Atgādinām, ka bioloģiskajā augkopībā izmanto vienīgi bioloģiski audzētas sēklas un pavairošanas materiālu. Atļauju konvencionālas izcelsmes sēklas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā var izsniegt tikai gadījumos, ja nav pieejams bioloģiskas izcelsmes sēklas materiāls.

Informācija par pieejamo bioloģiskas izcelsmes sēklas vai sēklas kartupeļu pavairošanas materiālu pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas datu bāzē: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Bioloģiskā lauksaimniecība > Datu bāze par pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklas, sēklas kartupeļu pavairošanas materiālu.

Pēc šīs datu bāzes datiem tiek vērtēts pamatojums atļaujas saņemšanai.

Iesniegumu individuālās atļaujas saņemšanai vasarāju labībai, kartupeļiem, lopbarības augiem un eļļas augiem (sojai un baltajām sinepēm) iesniedz ne vēlāk kā līdz 15.jūnijam.

Iesniegumus VAAD pieņem attālināti pa e-pastu: [email protected] vai arī izmantojot pasta starpniecību.

 

Avots: VAAD Sēklu kontroles departaments

Comments are closed.