Uzlabo uzņēmējdarbības vidi bioloģiskās lauksaimniecības jomā

Bio-EUOtrdien, 26. augustā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi bioloģiskās lauksaimniecības jomā un pilnveidotu kontroles sistēmu, tādējādi pozitīvi ietekmējot nozares attīstību kopumā. 

Izmaiņas nosaka, kas ir industriālās lauksaimniecības mēslošanas līdzeklis, rīcību neatbilstību un pārkāpumu gadījumos. Izmaiņas arī paredz iespēju kontroles institūcijai anulēt sertifikātu, ja uzņēmējs viena kalendārā gada laikā neveic darbību bioloģiskās lauksaimniecības jomā. Tāpat nosacījumos precizētas prasības sabiedriskās ēdināšanas jomā, lai veicinātu sabiedrisko ēdināšanas uzņēmumu sertifikāciju. Prasībās arī precizēts, ka sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā, kurš sertificēts kā bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums, nav atļauts izmantot ģenētiski modificētus organismus.

Izmaiņas paredz deleģēt kontroles institūcijām tiesības izsniegt atļaujas, veicot sertifikāciju trešajās valstīs. Kārtībā tiek precizēti arī atsevišķu atļauju izsniegšanas termiņi, lai atvieglotu bioloģiskajiem lauksaimniekiem atļauju saņemšanu.

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” pieejama MK mājaslapā: saite

 

Informāciju sagatavoja:
Zemkopības ministrijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Viktorija Kalniņa

Comments are closed.