Varēs saņemt atbalstu par nektāraugu audzēšanu

sarkanais abolinsLai papildus jau spēkā esošajām lauku attīstības platībatkarīgo atbalstu maksājumu aktivitātēm pasākumā “Agrovide un klimats” varētu sākt jaunu aktivitāti “Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei”, valdība otrdien, 8.martā, apstiprināja grozījumus noteikumos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā.

Grozījumi papildina noteikumus ar jaunu apakšnodaļu, kas nosaka jaunā atbalsta veida piešķiršanas nosacījumu un saistības. Aktivitātes atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības zeme, kurā audzē tīrsējā facēliju, griķus, sinepes, citus kultivētus nektāraugus, garšaugus un kultivētus ārstniecības augus, kā arī tādus tauriņziežus kā esparsete, amoliņš, ragainais vanagnadziņš, baltais āboliņš, sarkanais āboliņš un bastarda āboliņš, vai savstarpējā maisījumā garšaugus un kultivētus ārstniecības augus vai citus kultivētus nektāraugus, vai arī pasējā tauriņziežus sinepēm vai facēlijai, vai griķiem. Atbalstu var saņemt, ja pretendents ir lauksaimnieks, kurš uzņemas piecu gadu ilgtermiņa saistības, uzsākot audzēt minētos kultūraugus, kā arī nodrošina vismaz vienu bišu saimi uz 0,5 hektāriem uz katra atbalsttiesīgā lauka tā ziedēšanas fāzē. Atbalsta apmērs par vienu atbalsttiesīgās platības hektāru ir 89 eiro.

Noteikumi papildināti ar nosacījumu, kas nodrošina administrējošās iestādes piekļuvi Lauksaimniecības datu centra datubāzei, tādējādi ļaujot identificēt bišu saimju skaitu un to īpašnieku.

Atbilstoši kārtības “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 19.punktam ir izvērtēts iepriekšējā gadā aizsākto saistību apmērs un to ietekme uz atbalstam pieejamo finansējumu, tāpēc grozījumos noteikts, ka 2016. gadā atbalsta pretendents var uzņemties jaunas daudzgadu saistības, kā arī paplašināt vai pagarināt esošās daudzgadu saistības pasākumos “Agrovide un klimats”, un “Bioloģiskā lauksaimniecība”.

Noteikumos veikti arī vairāki tehniska rakstura precizējumi.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.