Veiksmīgi aizvadīta LBLA Biedru kopsapulce 2016

bilde_2Šī gada 18. martā kultūras centra „Berģi” telpās pulcējās gandrīz 90 biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” esošie un topošie biedri, kā arī citi interesenti, lai piedalītos ikgadējā LBLA Biedru kopsapulcē.

 

Kā ierasts kopsapulci atklāja LBLA valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis, uzsverot, ka bioloģiskā lauksaimniecība un bioloģiskā pārtika kļūst populārāka gadu no gada un patērētāji arvien vairāk novērtē bioloģisko lauksaimnieku darbu.

G. Norkārklis klātesošos informēja par 2015. gadā paveikto – par līdzdalību 9. Eiropas Bioloģiskās lauksaimniecības kongresa rīkošanā, kas pagājušā gada jūnijā norisinājās Rīgā, pulcēja Eiropas Komisijas, dalībvalstu attiecīgo ministriju, ES zinātnisko iestāžu, kontroles institūciju, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus. Kongresa vadmotīvs – bioloģiskās lauksaimniecības attīstība topošā ES bioloģiskās lauksaimniecības regulējuma perspektīvā un jaunas iespējas bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai, iesākoties jaunajam finanšu plānošanas periodam 2014.-2020.

G. Norkārklis uzsvēra LBLA informatīvās kampaņas „BioLoģiski!” nozīmīgumu- ne velti aizvadītajā gadā Sabiedrisko mediju monitoringā vārds bioloģiski izskanējis vairāk kā 1500 reižu – tas ir vērā ņemams sasniegums un apliecina ievērojamo šī brīža bioloģiskās lauksaimniecības un bioloģiskās pārtikas aktualitāti.

Klātesošie tika informēti arī par citām LBLA aktivitātēm, to skaitā biroja darbību, dalību izstādēs un Jūsu – LBLA biedru sasniegumiem 2015. gadā!

Kopsapulces dalībniekus uzrunāja Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, kam sekoja Ministru prezidenta parlamentārā sekretāra Armanda Krauzes uzruna, savukārt ar Elektroniskās pietiekšanās sistēmu iepazīstināja Lauku atbalsta dienesta direktores vietnieks Indulis Āboliņš. Zemkopības ministrijas Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas vecākā referente Līga Drozdovska ziņoja par priekšlikumiem Jaunajai Bioloģiskajai regulai, savukārt kampaņas „BioLoģiski!” vadītāja Liene Brizga – Kalniņa savu stāstījumu par kampaņas aktualitātēm uzsāka ar atraktīvu videomateriālu no kampaņas ietvaros tapušā TV raidījuma „Ēdiena daba”.

Sapulces noslēgumā tika apstiprināts LBLA 2015. gada pārskats, ziņots par 2016. gada darbības plānu, kā arī uzklausīti sapulces dalībnieku priekšlikumi vēl veiksmīgākai LBLA darbībai.

LBLA izsaka pateicību kultūras centram „Berģi” par mājīgajām telpām, šefpavāram Ingmāram Ladigam par lieliskajām pusdienām un ikvienam kopsapulces dalībniekam par ierašanos!

Comments are closed.