Veiktas izmaiņas veterinārajās prasībās mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā daudzumā

IMG_8695Valdība pirmdien, 5. novembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par veterinārajām prasībām mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā daudzumā.

 

 

Grozījumi noteic, ka putnu un zaķveidīgo gaļas ražotājs, kurš svaigu gaļu mazā daudzumā piegādā tieši galapatērētājiem vai vietējiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem un kurš veic dzīvnieku kaušanu uz vietas saimniecībā, var uzticēt pirmskaušanas apskati un pēckaušanas veterināro ekspertīzi mājputniem un zaķveidīgajiem veikt personai ar veterinārmedicīnisko izglītību vai atbilstoši apmācītai personai.

Noteikumi arī piedāvā mācību kursa “Pirmskaušanas apskate un pēckaušanas veterinārā ekspertīze mājputnu un zaķveidīgo sugu dzīvniekiem” tematus. Noteikts, ka apmācības, lai varētu veikt mājputnu un zaķveidīgo pirmskaušanas apskati un pēckaušanas veterināro ekspertīzi, būs jāiziet ne retāk kā vienu reizi piecos gados.

 

Noteikumos veikti arī vairāki redakcionāli precizējumi.

 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra noteikumos Nr.1393 “Veterinārās prasības mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā daudzumā”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.