Vienkāršota apdrošināšanas atbalsta kārtība lauksaimniekiem

img_6537Ar nolūku vienkāršot noteikumu piemērošanu apdrošināšanas atbalstam lauksaimniekiem, valdība otrdien, 4.oktobrī, grozīja kārtību valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanai ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai.

 

Iepriekšējos gados, kad apdrošināšanas atbalsts tika īstenots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai, lauksaimniekam iesniegums par apdrošināšanas atbalstu Lauku atbalsta dienestā (LAD) bija jāiesniedz vienā eksemplārā. Lauksaimniekiem šī kārtība ir ierasta, ar mazu administratīvo slogu. Lai turpinātu ierasto praksi, noteikumos precizēts, ka turpmāk iesniegums LAD par apdrošināšanas kompensāciju būs jāiesniedz vienā eksemplārā, kā arī samazināts kompensācijas saņemšanai nepieciešamo iesniedzamo dokumentu daudzums.

Ņemot vērā to, ka šī atbalsta pasākuma iesniegumu izvērtēšana ir vienkāršāka salīdzinājumā ar projektu veida iesniegumiem, noteikumi precizē, ka lēmums par atbalsta piešķiršanu vai atteikšanu LAD būs jāpieņem trīs mēnešu, nevis pusgada laikā.

Apdrošinātā sējumu un stādījumu platība ir jāpiesaka vienotā platību maksājuma (VPM) saņemšanai. Ziemājiem pastāv risks, ka tie var izsalt un ir jāpārsēj. Tādējādi var veidoties situācija, ka apdrošināta būs kāda ziemāju kultūra, bet VPM tiks pieteikti vasarāji. Tāpēc grozījumos precizēts nosacījums, ka, pārsējot izsalušos ziemājus, atbalsta pretendents iesniegs LAD arī informāciju no apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēja, kas pierādītu izsalšanas gadījumu.

Ir precizēts arī apdrošināšanas polisē un datubāzē norādīto dzīvnieku skaita atbilstības noteikšanas princips, ņemot vērā attiecīgās dzīvnieku sugas reģistrēšanas specifiku valsts informācijas sistēmā „Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma”.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.492 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.