Zaudējumus kompensēs tikai normatīvo aktu prasības ievērojušiem putnu īpašniekiem

putnu gripa_2017Zemkopības ministrija (ZM) atkārtoti aicina mājputnu turētājus pievērst pastiprinātu uzmanību savu ganāmpulku veselībai saistībā ar putnu gripas izplatības straujo tuvošanos Latvijas robežām. Pēdējie slimības uzliesmojumi Polijā rāda, ka mājputnu saslimšana pietuvojusies Latvijai.

Ja putnu gripas uzliesmojums tiks konstatēts kaut vai nelielā piemājas mājputnu saimniecībā, ap to trīs kilometru rādiusā tiks noteikta aizsardzības zona un 10 kilometru rādiusā – uzraudzības zona. Mājputni slimības skartajā novietnē tiks nogalināti un iznīcināti, bet ierobežojumu zonās noteikts mājputnu un no tiem iegūtu produktu tirdzniecības un pārvietošanas ierobežojums, kas attieksies uz visām šajās zonās esošajām dzīvnieku novietnēm un pārtikas aprites uzņēmumiem.

Papildus tam ZM aicina mājputnu turētājus ievērot biodrošības normas, lai pasargātu savu ganāmpulku no slimības iekļūšanas tajā. Minimālās biodrošības prasības ietver to, ka:

1)  dzīvnieku īpašnieks nodrošina, ka novietnē netiek ienests savvaļas putna līķis, savvaļas putna līķa daļas vai jebkāds cits inficēts materiāls vai priekšmets, kas var būt infekcijas slimības izplatītājs,

2)  mājputnu novietnē tiek ierobežota nepiederošu personu piekļūšana mājputnu turēšanas vietām. Ja nepieciešams iekļūt mājputnu turēšanas vietā, apmeklētāji jānodrošina ar vienreizlietojamu vai tīru aizsargapģērbu un aizsargapaviem,

3)  veicot darba pienākumus, darbinieki ievēro higiēnas pasākumus (piemēram, mazgā rokas ar ziepēm un karstu ūdeni, dezinficē apavus un rokas),

4)  dzīvnieku īpašnieks nodrošina, ka par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu, kad samazinās barības un ūdens patēriņš, tiek novērota mājputnu masveidīga bojāeja, novēro akūtu asiņainu diareju, smakšanu, vai putniem parādās respiratoras (elpošanas ceļu) infekcijas slimības pazīmes, tiek ziņots Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.

Putnu gripas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumus dzīvnieku īpašniekam kompensē tikai tajā gadījumā, ja ir izpildītas dzīvnieku veselību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

 

Karte ar putnu gripas uzliesmojumu izvietojumu 2017. gadā:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_hapai_chrono_2017_map.pdf

 

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
[email protected]
http://www.zm.gov.lv”>www.zm.gov.lv

Comments are closed.