Zemes iegādes programmai papildus piešķir 15 miljonus eiro

img_6021Otrdien, 1. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka valsts atbalsta piešķiršanas kārtību lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Izmaiņas noteikumos paredz piešķirt papildus 15 miljonus eiro zemes iegādes programmai.

Ņemot vērā akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” sniegto informāciju, līdz 2016. gada 30. septembrim ir piešķirts 1041 aizdevums par kopējo summu 51 983 471 eiro un noslēgti 1011 līgumi kopsummā par 50 328 523 eiro. Izmaiņas noteikumos paredz aizdevumu finansējuma palielināšanu par 15 000 000 eiro, lai arī turpmāk nodrošinātu aizdevumu izsniegšanu. Tādējādi šim mērķim paredzētā kopsumma sasniegusi jau 70 miljonus eiro.

Lauksaimnieki aizdevumus pārsvarā izmanto tam, lai iegādātos savā īpašumā līdz šim nomāto zemi. Tas ir būtiski, lai nodrošinātu šo saimniecību turpmākās darbības stabilitāti nākotnē attiecībā uz galvenā ražošanas resursa – zemes – pieejamību.

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2012. gada 29. maija noteikumos Nr. 381 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai” pieejama MK tīmekļvietnē.

 

 

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.