Zemkopības ministrija aicina novērtēt Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam rezultātus

05-things-know-organic-food-farmingEiropas Komisija ir sākusi sabiedrisko apspriešanu par Lauku attīstības programmu 2007.-2013. gadam rezultātiem. Šīs apspriešanas rezultāti tiks izmantoti, Eiropas Komisijai izstrādājot ES Kopējo lauksaimniecības politiku laikposmam pēc 2020. gada.

 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot sabiedrības un institūciju viedokli par lauku attīstības programmu sniegto ieguldījumu lauku uzņēmējdarbības un reģionu attīstībā. Aptauju aizpildīt ir aicināti visi iedzīvotāji, iestādes un organizācijas. Jo sevišķi tiek gaidītas atbildes no lauku attīstības programmu atbalsta saņēmējiem – lauksaimniekiem, pārtikas pārstrādātājiem, nevalstiskajām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lauku teritoriju iedzīvotājiem, valsts pārvaldes iestādēm, citas publiskajām iestādēm u.c.

Anketa visu ES  dalībvalstu valodās un ir pieejama ŠEIT. Atbildēt uz anketas jautājumiem iespējams līdz 2018. gada 20. aprīlim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.