Zemkopības ministrija rosinās Krīzes vadības padomi ārkārtējo situāciju izsludināt vēl septiņos novados

IMG_5871Vēl septiņi novadi – Neretas, Kokneses, Viesītes, Apes, Jaunjelgavas, Pļaviņu un Smiltenes – vērsušies Zemkopības ministrijā ar aicinājumu izsludināt tajos ārkārtējo situāciju plūdu postošo seku novēršanai, ko izraisīja spēcīgās un ilgstošās lietavas augustā un septembrī.

Ceturtdien, 28. septembrī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Plūdu radīto seku likvidēšanas koordinācijas padomes sēdē zemkopības ministrs Jānis Dūklavs informēja par lauksaimnieku pašreizējo situāciju plūdu skartajās teritorijās un vēl septiņiem novadiem, kas lūdz tajos izsludināt ārkārtējo situāciju.

“Izvērtējot Neretas, Kokneses, Viesītes, Apes, Jaunjelgavas, Pļaviņu un Smiltenes pašvaldību lūgumus Zemkopības ministrija aicinās Krīzes vadības padomi izvērtēt iespēju izsludināt ārkārtējo situāciju arī šajos septiņos novados. Arī šajās pašvaldībās daudzi plūdi daudziem lauksaimniekiem ir izpostījuši sējumus un sienu lopbarībai, radot lielus finansiālos zaudējumus,” informē zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Jau ziņots, ka pēc stiprajām lietavām un plašajiem plūdiem valdība, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas sniegto informāciju par lietavu un plūdu izraisītajiem postījumiem lauksaimniecības zemēs, izsludināja ārkārtēju situāciju 29 novados Latgalē, Vidzemē un Sēlijā. Ārkārtējā situācija izsludināta Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes, Alūksnes, Jēkabpils, Madonas, Lubānas, Gulbenes, Cesvaines, Varakļānu, Krustpils, Aknīstes un Salas novados. Ārkārtējā situācija šajos novados izsludināta līdz 2017. gada 30. novembrim.

Šobrīd Lauku atbalsta dienests jau ir saņēmis 1880 pieteikumus kompensācijām par plūdu radītajiem zaudējumiem par bojā gājušiem sējumiem 51 123 hektāru platībā un bojā gājušām 10 572 lopbarības siena tonnām (28.09.2017. dati).

Lauksaimnieki, kas plūdu izraisītajos zaudējumos cietuši zaudējumus novados, kuros izsludināta ārkārtējā situācija, kompensācijas saņems par 2017. gadā Vienotajā iesniegumā deklarētajām lauksaimniecības kultūraugu platībām un par 2017. gada ziemāju sējumiem 2018. gada ražai, kuri apsekošanas rezultātā tiks atzīti par plūdos pilnībā bojā gājušiem. Kompensāciju par sagatavoto sienu saņems saimniecības, kam Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku reģistrā ir reģistrēti lauksaimniecības dzīvnieki zālēdāji, un apsekošanā tiks konstatēts, ka sagatavotais siens gājis bojā plūdu rezultātā. Zaudējumu apmēru rēķinās, ņemot vērā noteiktās vidējās izmaksas uz hektāru attiecīgajām kultūrām. Tās tiks segtas daļējā apmērā.  Kopējā kompensāciju izmaksai nepieciešamā summa tiks aprēķināta, ņemot vērā apzinātās bojā gājušās platības.

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.