Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: Jāstiprina patērētāju uzticēšanās bioloģiskajai ražošanai

duklavsZemkopības ministrs Jānis Dūklavs oficiālā darba vizītē apmeklēja Vīni (Austriju). Jānis Dūklavs tikās ar Austrijas lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un ūdens saimniecības ministru Andre Ruprehteru (Andrä Rupprechter), lai pārrunātu pašlaik aktuālos ES lauksaimniecības jautājumus, galvenokārt – bioloģiskās lauksaimniecības regulas priekšlikumu. 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs sarunās uzsvēra, ka Latvijai kā ES Padomē prezidējošai valstij bioloģiskās lauksaimniecības regulas priekšlikums ir viena no prioritātēm. “Esam apņēmušies savu pilnvaru termiņa laikā panākt vienošanos par vispārēju pieeju Padomē šās regulas priekšlikumam,” viņš teica. Ministrs atzīmēja, ka Latvijas prezidentūras laikā ir sasniegts nozīmīgs progress kopīgajā darbā pie regulas priekšlikuma un patlaban turpinās darbs pie jutīgajiem jautājumiem, it īpaši neatļauto produktu atliekvielu klātbūtni un kontroles sistēmu. Vēl nepieciešams precizēt kompromisa teksta galīgo redakciju, kuru plānots skatīt Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē maijā.

Jānis Dūklavs atzīmēja Austrijas atbildīgo ekspertu ieguldījumu darbā pie sarežģītā un visiem nozīmīgā bioloģiskās lauksaimniecības regulas priekšlikuma. Viņš arī norādīja, ka Latvija kā prezidentūra visos jautājumos ņem vērā vairākuma dalībvalstu viedokli, tādēļ ieteica Austrijai pārdomāt pašreizējo nostāju, lai esošajā bioloģiskās lauksaimniecības regulējumā varētu ieviest nepieciešamos uzlabojumus. Tie ļaus stiprināt patērētāju uzticēšanos bioloģiskajai ražošanai.

Austrijas lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un ūdens saimniecības ministrs Andre Ruprehters atzīmēja, ka jautājumi par atliekvielu klātbūtnes robežvērtībām un kontroles pasākumiem zemnieku saimniecībās ir diskutējami.

Ministri sarunās skāra arī un Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanu un pārtikas kvalitātes shēmas.

Avots: ZM

Comments are closed.