ZM 2018. gada budžets – lauksaimnieciskās ražošanas attīstībai un pārtikas drošuma uzraudzībai

4_reasons_why_it_is_imperative_for_you_to_save_moneyOtrdien, 10.oktobrī, valdība apstiprināja 2018. gada valsts budžeta likumprojektu. Zemkopības ministrijas nākamā gada budžets ir 667,8 miljoni eiro (579,1 miljons eiro – ES fondi attīstībai, 88,7 miljoni eiro – pamatfunkciju īstenošanai).

 

“Zemkopības ministrijas 2018. gada budžetā liels uzsvars ir likts uz lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža nozares attīstību, jo tieši ražošana lauku apvidos nodrošina iedzīvotājus ar darba vietām un ienākumiem. Ne mazāk svarīga prioritāte būs pārtikas drošuma un kvalitātes, kā arī dzīvnieku veselības un labturības uzraudzība. Visbeidzot, no nākama gada līdz 5 procentiem tiks samazināts PVN Latvijai raksturīgiem augļiem, dārzeņiem un ogām, kā rezultātā Latvijā pieaugs Latvijā audzēto dārzeņu, augļu un ogu patēriņš un samazināsies nelegālās tirdzniecības apjomi,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Zemkopības ministrijas pārziņā esošo nozaru uzņēmējdarbības attīstībai no valsts budžeta 2018. gadā paredzēti 599,5 miljoni eiro, kas tiks ieguldīti lauksaimniecības un lauku attīstības projektu īstenošanā, zivsaimniecībā un pārtikas ražošanā, mežsaimniecībā u.c. Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma, pārtikas higiēnas un kvalitātes, kā arī dzīvnieku veselības labturības un aizsardzības nodrošināšanai 2018. gadā – 19 miljoni eiro. Lauksaimnieciskās un saistīto izglītības programmu attīstībai tiks veltīti 10,7 miljoni eiro. Dabas resursu ilgtspējības saglabāšanai – zivju resursu atjaunošanai, augošu koku krājas pieaugumam u.c. – paredzēti 30,2 miljoni eiro. Savukārt nozaru pārvaldībai, starptautiskajai sadarbībai un lauksaimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības un lauku attīstības interešu pārstāvībai paredzēti 8,4 miljoni eiro.

Papildus no valsts budžeta Zemkopības ministrija 2018. gadā ieplānoti 5,24 miljoni eiro, kas tiks ieguldīti meža ugunsgrēku dzēšanas automašīnu iegādei, zemāko algu celšanai LLU mācībspēkiem un PVN samazināšanai dārzeņiem, augļiem un ogām. Ieviešot samazināto 5% likmi Latvijai raksturīgiem augļiem, dārzeņiem un ogām, valstī mazināsies uzņēmēju darbošanās ēnu ekonomikā, palielināsies legālajā tirgū strādājošo lauksaimnieku konkurētspēja. Augļu, ogu un dārzeņu tirdzniecība pieaugs par 20%, Latvijā audzēto augļu, ogu un dārzeņu patēriņš palielināsies par 2,3%, savukārt vidējais augļu, ogu un dārzeņu cenu samazinājums varētu sasniegt 6,7 procentus. Izmantojot papildu finansējumu 2018. gadā, Valsts meža dienests (VMD) uzlabos meža ugunsapsardzību un varēs operatīvāk likvidēt meža ugunsgrēkus, izdegušajām meža platībām samazinoties par 460 ha, kā rezultātā samazināsies meža ugunsgrēku nodarītais posts tautsaimniecībai un dabas vērtībām. Pedagogu darba samaksas reformas LLU finansējums dos iespēju palielināt zemākās algas, kā rezultātā pieaugs LLU studijās iegūto zināšanu un praktisko iemaņu kvalitāte.

 

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.