Profesionālās pilnveides izglītības programma “Bioloģiskās lauksaimniecības pamati”

abolsProfesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “STC mācību centrs” ir licenzējis profesionālās pilnveides izglītības programmu “Bioloģiskās lauksaimniecības pamati”.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “STC mācību centrs” ir Sertifikācijas un testēšanas centrs dibināta mācību iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt uzņēmuma klientiem un nozares speciālistiem profesionālo izaugsmi augstā kvalitātē.

Apstiprina atbalsta piešķiršanas kārtību mazajām lauku saimniecībām

aitas2015. gada 9. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākuma „Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. Atbalsts ir noteikts 15 000 eiro vienreizēja maksājuma veidā vienai mazajai saimniecībai.

Bioloģiskās lauksaimniecības kongress – lēmuma par bioloģiskās lauksaimniecības nākotni priekšvakarā

IFOAM-banner_9eoc_rgb_transparent_637x177

Rīga, 2015.gada 9.jūnijs. – Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā Rīgā no 10. līdz 12.jūnijam notiks 9. Eiropas Bioloģiskās lauksaimniecības kongress. Tajā runās par Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības attīstību topošā ES bioloģiskās lauksaimniecības regulējuma perspektīvā un jaunām iespējām bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai, iesākoties jaunajam daudzgadu finanšu plānošanas periodam 2014-2020 un reformētajai KLP.

Lektors no Šveices vadīs semināru par bioloģisko gaļas liellopu audzēšanu

BetasZālēdāju projekta fermu dienas ietvaros z/s „Bētas” Vārmes pagastā 16. jūnijā notiks seminārs „Ienesīga gaļas liellopu audzēšana, saimniekojot ar bioloģiskajām metodēm”. Semināra mērķis ir sniegt ieskatu par ienesīgu bioloģisko gaļas liellopu audzēšanu, nodrošinot kvalitatīvu rupjo lopbarību visu cauru gadu.

Lektors no Šveices vadīs semināru par bioloģisko piena liellopu audzēšanu

Eriks MeiliŠī gada 15. jūnijā Džūkstes pagasta zemnieku saimniecībā „Geidas” notiks seminārs “Ienesīga piena liellopu audzēšana, saimniekojot ar bioloģiskajām metodēm”. Šī semināra mērķis ir sniegt ieskatu ienesīgu bioloģisko piena liellopu audzēšanā, nodrošinot kvalitatīvas ganības vasarā un augstvērtīgas rupjās lopbarības sagatavošanu ziemas periodam.

Zemkopības ministrijas konkurss „Sējējs–2015”

15318893022_03c95c8a4e_zZemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam „Sējējs–2015”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, bet arī lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs septiņās grupās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.

22.maijā beidzas pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai

VPMVēl līdz 22.maijam ir iespējas iesniegt Vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta maksājumus par platībām par 2015.gadu. Iesniegumiem, kas būs iesniegti pēc 22.maija, tiks piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu. Pēdējais iesniegumu iesniegšanas datums ar kavējuma sankcijām ir 15.jūnijs. 

Latvijas Dabas fonds aicina uz lekciju “Kas ir bioloģiski vērtīgs zālājs?”

biologiski vertigs zalajsTrešdien, 2015.gada 20. maijā pulksten 18:00 Latvijas Dabas muzejā notiks šīs sezonas noslēdzošā lekcija ciklā „Izvēlies dabas aizsardzību”. Lekcijas tēma: “Kas ir bioloģiski vērtīgs zālājs?”
Uz lekciju laipni gaidīti visi interesenti!

Precizēta kārtība tiešo maksājumu saņemšanai lauksaimniekiem

VPMValdība otrdien, 28.aprīlī, precizējusi tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem, pagarinot atsevišķu iesniegumu iesniegšanas termiņu, precizējot zālāju masas novākšanas prasību un precizējot nosacījumu, kā noteikt gadu, kad juridiskas personas saimniecība uzskatāma par gados jauna lauksaimnieka dibinātu. 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: Jāstiprina patērētāju uzticēšanās bioloģiskajai ražošanai

duklavsZemkopības ministrs Jānis Dūklavs oficiālā darba vizītē apmeklēja Vīni (Austriju). Jānis Dūklavs tikās ar Austrijas lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un ūdens saimniecības ministru Andre Ruprehteru (Andrä Rupprechter), lai pārrunātu pašlaik aktuālos ES lauksaimniecības jautājumus, galvenokārt – bioloģiskās lauksaimniecības regulas priekšlikumu.