Projekts “Ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana dārzeņu audzēšanā augsnes auglības celšanai un efektīvai resursu izmantošanai”

kirbjiAr šī gada februāri Dārzkopības institūtā sadarbībā ar LBLA, LLKC un divām saimniecībām Lielvārdes novadā ir uzsākta demonstrējumu projekta
“Ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana dārzeņu audzēšanā augsnes auglības celšanai un efektīvai resursu izmantošanai

LBLA biedru kopsapulcē diksutēs par ilgtspējīgu lauksaimniecību un pesticīdu (NE) lietošanu Latvijas lauksaimniecībā

kopsapulceŠī gada 22. martā Berģu kultūras namā notiks biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” (LBLA) ikgadējā biedru kopsapulce. Sapulces pirmajā daļā konference „Kopējā lauksaimniecības politika un tās ilgtspējīgā attīstība. Pesticīdu (NE) lietošana Latvijas lauksaimniecībā”, savukārt pēc tās LBLA valdes priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas, jaunā padomes sastāva apstiprināšana, kā arī kopīgi atskatīsimies uz paveikto 2017. gadā un sniegsim ieskatu šogad plānotajiem un jau iesāktajiem darbiem.

Baltijas valstu un Polijas lauksaimniecības ministri vienojas par lauksaimnieku interešu kopīgu aizstāvību Briselē

BV_LT_5Otrdien, 13. martā, Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas lauksaimniecības ministri, tiekoties Zemkopības ministrijā Rīgā, parakstīja kopīgo deklarāciju par Eiropas Komisijai (EK) paziņojumu “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne”, kurā vienojās par kopīgu pozīciju sarunās ar EK par ES Kopējās lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada, parakstot par to īpašu deklarāciju.

Aktuālā informācija lauksaimniekiem par ekoloģiski jutīgajiem ilggadīgajiem zālājiem

attelsEkoloģiski jutīgie ilggadīgie zālāji (EJIZ) ir zālāji, kas ir atzīti par ES nozīmes zālāju biotopiem un putnu dzīvotnēm, jo tajos sastopami reti augi un mēdz ligzdot vairāku aizsargājamo sugu putnu. EJIZ vienlaikus ir arī bioloģiski vērtīgs zālājs lauksaimniecības zemē.

 

LBLA BIEDRU KOPSAPULCE

Ielūgums uz Kopsapulci 2018

 

 

 

 

 

 

 

Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem

1Valdība otrdien, 6. martā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību par ES ārkārtas 3,46 miljonu eiro atbalsta piešķiršanu lauksaimniekiem par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemājiem laikā no 2017. gada augusta līdz oktobrim, lai daļēji kompensētu gaidāmos ekonomiskos zaudējumus.

Valsts izmaksās atbalstu par lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem

imagesOtrdien, 13. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts atbalsta piešķiršanas kārtību par lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem. Lai lauksaimniekiem mazinātu 2017. gada rudens lietavu radītos zaudējumus, par noteiktu kultūraugu sējumiem un stādījumiem no valsts atbalsta 2018. gadā tiks novirzīts 4 427 733 eiro liels finansējums.

LAAPC zinātnieki aicina augļkopjus uz pavasara semināru

abeleLatvijas augu aizsardzības pētniecības centra (LAAPC) zinātnieki aicina augļkopjus uz pavasara semināru “Aktualitātes integrētajā un bioloģiskajā augu aizsardzībā un RIMpro izmantošanas iespējas ābeļu stādījumos”.

 

 

Ainavu elementus var precizēt līdz šī gada 3. aprīlim

Lauku_blokiŠobrīd lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu 2018.gadam. Lauku atbalsta dienests vērš uzmanību, ka līdz šī gada 3. aprīlim LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā var ierosināt precizēšanas pieprasījumus, lai kā ainavas elementi tiktu izveidoti koku vai krūmu puduri vai akmeņu kaudzes vai dīķi. Pēc šī norādītā termiņa Vienotā iesnieguma pieņemšanas laikā precizēšanas darbu vairs nevarēs veikt.

Pasaules Dabas Fonds meklēs ilgtspējīgāko lauksaimnieku

baltijaPasaules Dabas Fonds (PDF) izsludina konkursu “Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2018”. Balva tiks pasniegta Baltijas jūras reģionā visdraudzīgākajiem lauksaimniekiem, kas rāda priekšzīmi, kā ar mūsdienīgām metodēm var samazināt barības vielu noplūdi Baltijas jūrā, vienlaikus arī veiksmīgi attīstot savu saimniecību.