Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai

kkLauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka tiks sniegts atbalsts jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei. Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.

Tiks realizēts projekts par patērētāju informēšanu saistībā ar bioloģisko lauksaimniecību

LBLAŠī gada 22. jūlijā Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija parakstīja līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par vērienīga Eiropas Savienības finansēta projekta īstenošanu.
Šajā projektā divu gadu garumā izglītosim un informēsim sabiedrību par bioloģisko pārtiku, un veicināsim bioloģiskās pārtikas patēriņu.

Uzlabo uzņēmējdarbības vidi bioloģiskās lauksaimniecības jomā

Bio-EUOtrdien, 26. augustā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi bioloģiskās lauksaimniecības jomā un pilnveidotu kontroles sistēmu, tādējādi pozitīvi ietekmējot nozares attīstību kopumā. 

Aicinām apmeklēt divu dienu mācības bioloģiskajā dārzeņkopībā

seminars BIO darzenkopibaAicinām piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” ietvaros rīkotajās mācībās „Bioloģiskā dārzeņkopība”.

Mācību norises laiks 27.08. – 28.08.2014.

Šogad „Skolas augļa” programmā var piedalīties arī bioloģiskie zemnieki

ec_organic_34Valsts un ES atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs („Skolas auglis”) piešķirs par sadalītajiem svaigiem augļiem – āboliem, bumbieriem, lielogu dzērvenēm – un dārzeņiem – kāpostiem, kolrābjiem, burkāniem un kāļiem – vai šo produktu asortiem. 

Aicinām apmeklēt lauku dienu par kāpostu audzēšanu bioloģiskajā zemnieku saimniecībā “Vizbuļi”

kapostiLatvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar z/s „Vizbuļi” (Penkules pagasts) 14. augustā aicina uz Valsts Lauku tīkla pasākuma „Demonstrējumi lauku saimniecībās” lauku dienu.

Pasākuma tēma: „Bioloģiski aktīvo preparātu ietekme uz kāpostu ražu bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā”.

Latvijā pirmais permakultūras jeb ilgtspējīgas saimniekošanas festivāls “SOL-MI”

Latvijā pirmajā permakultūras jeb ilgtspējīgas saimniekošanas festivālā būs izglītojoši semināri par dažādiem interesantiem risinājumiem dārzkopībā kā arī praktiskas meistarklases seno un ekobūvniecības prasmju apgūšanai.
Pieteikšanās līdz šī gada 27. jūlijam. 

Bioloģiskajā pārtikā ir vairāk antioksidantu

eko aboliBioloģiskie augļi, dārzeņi un graudi satur ievērojami vairāk antioksidantu nekā konvencionāli audzētie (t.i. kuriem lietoti minerālmēsli un sintētiskie pesticīdi). To apstiprina jaunākais pētījums, ko veikuši Ņūkāstlas Universitātes zinātnieki Lielbritānijā. Šis ir lielākais tāda veida pētījums, kurā zinātnieki analizēja vairāk kā 340 iepriekš veiktos starptautiskos zinātniskos pētījumus par atšķirībām starp bioloģiskiem un konvencionāliem kultūraugiem.

Tukuma novada pārtikas iepirkumā priekšroka bioloģiskajiem

Tukuma_novads_COATukuma novada dome izsludinājusi iepirkuma konkursu pārtikas produktu piegādei deviņām Tukuma novada pašvaldības iestādēm. Saimnieciski visizdevīgākie piedāvājumi tiks vērtēti ne tikai pēc līgumcenas, bet arī pēc pārtikas produktu kvalitātes kā arī videi draudzīgas produktu piegādes un iepakojuma apsaimniekošanas.

Kvalitātes kritērijā maksimālais punktu skaits tiks piešķirts piedāvājumam, kurā ir iekļauti visvairāk pārstrādes produktu, kas ir sertificēti Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā vai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā vai primārās ražošanas produktu, kuri sertificēti kā integrēti vai bioloģiski audzēti.

Rudenī atkal gaidāma akcija “Atvērtās dienas laukos”

BaudiLaukus2014Lauku ceļotājs nu jau otro reizi aicina jūs piedalīties akcijā “Atvērtās dienas laukos”. Rudens akcija notiks no 2014. gada 20. – 21. septembrim (sestdiena, svētdiena).
Lauku ceļotājs priecāsimies akcijā redzēt gan pavasara akcijas dalībniekus gan jaunus dalībniekus. Tiem, kas piedalīsies pirmo reizi, var noderēt informācija par iepriekšējo akciju: