Seminārs: “Bioloģiskā saimniekošana, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas”

2014. gada 16. un 17. aprīlī norisināsies LLKC rīkots informatīvs seminārs: “Bioloģiskā saimniekošana, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas”.

Norises vieta un laiks: LLKC Balvu nodaļa – Balvu novads, Balvu pilsēta, Brīvības iela 46a no plkst. 10:00 

Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4 miljonus eiro

Zemkopības ministrija informē, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) aprīlī izsludinās projektu iesniegšanu pasākuma ”Lauku saimniecību modernizācija” 15. kārtā jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai un nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei. Šim mērķim paredzēts atbalsta finansējums 4 miljonu eiro apmērā. 

Par terminu „BIO” un „EKO” lietošanu

Pārtikas apritē iesaistīts uzņēmuma nosaukumā un domēna nosaukumā nav pieļaujama terminu „bio” un „eko” lietošana, ja uzņēmums nav saņēmis sertifikātu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli. 

Aicinām pieteikties bioloģisko augļu un dārzeņu audzētājus

Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” sadarbībā ar biedrību “Vecāki par izglītību” (un tās pārstāvi – Janu Simanovsku) ir apzinājuši 18 skolu vecākus, kuriem interesē, ka viņu bērnu skolā jau ar nākošo mācību gadu piedāvā bioloģiskos augļus un dārzeņus caur ES līdzfinansētu programmu “Skolas auglis”Rīgā, Jūrmalā, Ikšķilē, Siguldā, Mālpilī, Jelgavā, Dundagā

Seminārs bioloģiskajiem lauksaimniekiem

2014. gada 3. aprīlī Poruka ielā 4, Madonā, Patērētāju biedrības zālē norisināsies SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” Madonas nodaļas rīkots informatīvs seminārs: “Aktualitātes un prasības bioloģiskajā lauksaimniecībā 2014. gadā. Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības perspektīvas 2014.-2020. gadam”. 

Bioloģiskai pārtikai skolās ir priekšroka

Aicinām pašvaldības, skolas un bērnudārzus, kuri vēlas nodrošināt bērniem veselīgu, ekoloģiski tīru ēdienu, sākt domāt par pārtikas vai ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu organizēšanu nākamajam mācību gadam jau tagad. Pavasaris ir vispiemērotākais laiks, tas dod iespēju iepirkumos startēt arī vietējiem bioloģiskajiem zemniekiem [1], kuri izmanto dabai un cilvēku veselībai draudzīgas saimniekošanas metodes, jo ļaus tiem savlaicīgi saplānot izaudzējamos dārzeņu apjomus. 

Apstiprinātas izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā vides un lauku ainavas uzlabošanai

Otrdien, 25.martā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtībā vides un lauku ainavas uzlabošanas pasākumos. Grozījumi atbalsta piešķiršanas kārtībā sagatavoti atbilstoši izmaiņām tiešo maksājumu nosacījumos 2014.gadā. 

Informatīvs seminārs Rēzeknē: Aktualitātes bioloģiskās lauksaimniecības attīstības sekmēšanai

2014. gada 28. martā Rēzeknē, Dārza ielā 7a, norisināsies SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Lauku tīkla pasākuma ietvaros organizēts informatīvs seminārs – “Aktualitātes bioloģiskās lauksaimniecības attīstības sekmēšanai”

Pieņemti noteikumi par ienākuma nodokļa piemērošanu sezonas laukstrādniekiem

Ministru kabinets otrdien, 25.martā, akceptēja jaunos Ministru kabineta noteikumus „Noteikumi par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanu”. Noteikumi regulē informācijas uzskaiti sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma piemērošanai un citas darbības, kas saistītas ar sezonas laukstrādniekiem. 

Seminārs “Agroekoloģija praksē: Vienkārši risinājumi augsnes auglības un ražas uzlabošanai un augu aizsardzībai”

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”  šī gada 31. martā Kokneses pagastā rīko nākamo praktisko semināru “Agroekoloģija praksē: Vienkārši risinājumi augsnes auglības un ražas uzlabošanai un augu aizsardzībai”.