Arodapmācības kursi “Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana”

SONY DSCIespēja pieteikties uz daļēji ESF ELFLA līdzfinansētiem arodapmācības kursiem Bioloģiskajā lauksaimniecībā!

Kursu mērķis: paplašināt zināšanas par lauksaimniecības produkcijas ražošanu bioloģiskajā lauksaimniecībā 

Norises vieta – Jelgavas pils – Lielā iela 2

Norises laiks – 09.10.14., 10.10.14., 11.10.14., 18.10.14., 24.10.14.

Mērķa auditorija: Interesenti, kuri vēlas iegūt zināšanas par uzņēmējdarbību, strādājot pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodes

Kursu saturs:
Konvencionālās un bioloģiskās augkopības salīdzinājums. Pāreja no konvencionālās uz bioloģisko saimniekošanu augkopībā. ES regulā noteiktie ierobežojumi augkopības produkcijas ražošanai. Bioloģiskās lauksaimniecības metodes pamatprincipi laukaugu audzēšanā. Augsekas ieviešana. Barības vielu nodrošinājums laukaugu ražas veidošanai. Lektors: Dzidra Kreišmane

ES un Latvijas likumdošana un uzņēmumu sertifikācijas prasības, Valsts atbalsts bioloģiskajā lauksaimniecībā. Konvencionālās un bioloģiskās lopkopības salīdzinājums. Pāreja no konvencionālās saimniekošanas uz bioloģisko saimniekošanu. Dokumentu sagatavošana un noformēšana. Risku izvērtēšana.  Galvenie principi lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanā un turēšanā. Labturības prasības un mikroklimata prasības, tā nozīme dzīvnieku veselības nodrošināšanā. Dzīvnieku turēšanas tehnoloģijas. Dzīvnieku transportēšana, stress un tā profilakse, slimību profilakse. Barības līdzekļi un lopbarības kvalitāte. Lopbarības bāzes veidošana un uzskaite. Pašražotā lopbarība, aizliegtie barības līdzekļi un piedevas. Dažādu sugu (liellopi, cūkas, mājputni, truši) dzīvnieku ēdināšanas pamatprincipi un īpatnības kvalitatīvas lopkopības produkcijas ražošanai. Barības vielu nodrošinājums un dzīvnieku veselība. Barības devu sastādīšana un optimizēšana dažādu sugu dzīvniekiem. Kļūdu izvērtēšana. Lektors: Elita Aplociņa

Kaitīgo organismu ierobežošanas paņēmieni augkopības produkcijas ražošanas sistēmā. Ražas novākšana un pirmapstrāde. Lektors: Dzidra Kreišmane

Garšaugu, ārstniecības augu daudzveidība, to audzēšanas un ražas novākšanas prasības bioloģiskajā lauksaimniecībā.  Garšaugu un ārstniecības augu pirmapstrāde. Iepakojums un marķēšana bioloģiskajā lauksaimniecībā. Bioloģiskā biškopība. ES un Latvijas likumdošana un uzņēmumu sertifikācijas prasības. Bišu slimību profilakse. Bioloģiskā biškopība.  Barības bāze, to veidi un nodrošināšana. Bišu piebarošana. Noslēguma tests. Lektors: Marta Liepniece

Augļaugu audzēšana pēc bioloģiskās metodes. Kaitīgo organismu ierobežošanas paņēmieni augļkopības  produkcijas ražošanā.Lektors: Ilze Grāvīte

Paredzēts izbrauciens uz Bioloģiskajām saimniecībām z/s “Upmaļi” Rendas pagasta Kuldīgas novadā un z/s “Valti” Skrundas novadā.

Stundu skaits:  40 h
Personas līdzfinansējums: 70 EUR

P.s. Personas līdzfinansējums ir 20% no izmaksām, 80 %  no apmācību izmaksām tiek finansētas no ES ELFLA līdzekļiem

Informācija un pieteikšanās:
LLU Mūžizglītības centrā, Lielā iela 2 – 163  vai pa Tālr.: 63005715,
vai aizpildot iesniegumu un nosūtot uz e-pastu: [email protected]

IESNIEGUMA FORMA

 

LLUMC      elfla_eiropa

Comments are closed.